HISTORISK ÅTERBLICK

  FASTIGHETEN


PRS registrerad 
18.063  
01.11.1930


Senaste registrering
Diarienummer
2003/001653Y
24.1.2003 
  Bank
FI68 2031 1800 0231 34

FO nummer
0129064-4

 
ADMINISTRATION 2024STYRELSEN
Ordförande Fredrik Malm
Viceordförande, sekreterare och Webm. Helge Nystedt
Klubbhövding Tomas Nordenswan
Kassör Mats Lobbas
Suppleant Tom Engström
Suppleant Mikael Nystedt
INBALLOTERINGS
UTSKOTTET
styrelsen i sin helhet samt
Folke Lindborg, Jan Lindh och Kai Andersson
 
 
NÖJESKOMMITTÉN

Mats Åminne, Alexander Smeds samt Joni Niiranen
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

webm. Helge Nystedt - 30.3.2022