DEGERBY GILLE I ETT NÖTSKAL

Föreningen Degerby Gille rf är grundad 1930 och har idag ca 250 medlemmar.

Möten hålles i allmänhet tredje fredagen i månaden sammalagt
ca 9 gånger per år.
Mötesplatsen är förstås anrika Degerby Gille byggd 1695 på Smedsgränd 4 i Lovisa

Till Gillemöten brukar kallas en föredragshållare i något allmänt intressant eller dagsaktuellt ämne.

Härtill brukar ingå en excursion, en sommarutfärd, bokslutsmötet och årsmötet.
Ibland kan det vara en träff med t.ex Svenska klubben i Borgå eller Helsingfors.

Här några exempel på tidigare intressanta föredrag:
 

Jean Bernadotte - mannen vi valde
Herman Lindqvist / historiker, författare

Myten om Finlands försvar
fil dr Tomas Ries, Finlands Försvarshögskola

Lovisa Stads ekonomi - budgetberedning 2004
Börje Husman

Finlands energi och klimatstrategi
Juhani Santaholma vd. för Energibranchens centralförbund

Aktiv eller passiv inkomst
David Käld

Fenomenet elöverkänslighet
Bengt Mether

Oljebekämpning a "Lamor"


Runebergs hem
museichef Marketta Tamminen

Optisk fiber
TD Nisse Husberg


Dendrokronologisk undersökning
Forskare Pentti Zetterberg

Strategier inom Nordisk elmarknad
vd för Svensk Energi, Bo Källstrand

Regalskeppet Kronan /"Golawitz skeden
Lars Einarsson från Kalmar läns museumEn kort förklaring över Degerby Gille för att inte förväxla begreppen.

Degerby Gille rf , som bildades 1930, ”utgör en sammanslutning av i
Lovisa stad och annorstädes bosatta personer som avser sammanföra
sina medlemmar till sällskaplig samvaro och förströelse”.
Föreningen Degerby Gille rf har sina möten ca en gång i månaden på
restauranten Degerby Gille.

Denna byggnad, i vilken föreningen tidigare bedrev restaurant-
verksamhet ägs av aktiebolaget Degerby Rusthåll Ab.

webm. Helge Nystedt - 26.2.2021