FASTIGHETEN

Fastigheten Degerby Rusthåll på Smedsgränd 4 i Lovisa är stadens äldsta träbyggnad, uppfördes år 1695 ca 50 år före staden Degerby grundades
(numera Lovisa Stad)

Byggnaden som är 324 år gammal (år 2019) , är Degerby Gille klubbens mötesplats.

Under året 2004 utfördes en denrokronologisk undersökning av fastigheten
för att bestämma dess ålder.

Undersökningen utfördes av forskaren Pentti Zetterberg från Joensuun yliopisto
Karjalan tutkimuslaitos, ekologian osasto Dendrokronologian laboratorio.

Undersökningen här som scannad i pdf form

Sammanfattning av undersökningen (fritt översatt till svenska)

Dendrokronologiska undersökningsmetoden som använts
för att bestämma avverkningstidpunkten för stockarna,
ger en tydlig tidsplan för själva byggnadens uppförande.
Den exakta avverkningstidpunkten enligt två stockar,
en analysplats i stugan och en på vinden, visar båda
samma resultatet: vintersäsongen 1694/1695.
När alla andra resultat är mycket likvärdiga med dem,
kan rimligtvis fastställas fastigheten Degerby Rusthålls
byggnadstidpunkt till sommaren 1695, förutsatt att
virket inte lagrats längre, och har använts sommaren
efter trädens avverkning.
Eftersom resultatet av samtliga analyserade delar i byggnaden
är likvärdiga , kan också fastställas att allt har byggts samtidigt.

Analysen av stockarna visar också att träden har börjat sin långsiktiga
tillväxt åren 1484-1582 (113-211 år gamla träd vid fällningen)

Byggnaden är således år 2019 ca 324 år gammal och vissa stockar över
520 år gamla om man räknar med tillväxttiden från slutet av 1400-talet.
(Tider då Christofer Columbus seglade till Amerika med båten
Santa Maria, år 1492 .)

webm. Helge Nystedt - 1.1.2019